నవవర్షం నవరాగం

  • 427 Views
  • 1Likes

    జి.పాండురంగారావు

  • హైద‌రాబాదు
  • 9849372857

కాలాన మళ్ళి మనకళ్ళకు పర్వమాయెన్‌
పూలన్ని విచ్చి మధువుల్‌ మధుపాలకిచ్చెన్‌
ఈలీల కైతలకు యింపునుసొంపు కూర్చెన్‌
కాలావసంతమణి కంతట యాదరంబే

ఈహేవిళంబి మనకిచ్చును అర్థక్రాంతిన్‌
ఆహాయనన్‌ ఇతరులార్థికవేత్తలంతా
బాహాటమై భరతబావుట కీర్తులన్నీ
స్వాహాయగున్‌ నలుపుసారథులాటలన్నీ

ఈహేవిళంబి వినిపించె వసంతరాగం
ఊహాఝరీ స్వరమధూలహరీ సునాదం
స్వాహాయగున్‌ శృతికి అందని రాగనాదం
ఓహోయిదే కుహుకుహూపికకూజితంబౌ

స్వాగతము హేవిళంబికి
ఆగమ నవవర్షహర్ష మధుమాసయుతా
తెగినను మన పరిపాలన
యుగపర్వము భాషయొకటి కలుపును మనలన్‌

స్వాగతము ప్రకృతికాంతకు
స్వాగతమో హేవిళంబి ఆమని సొగసా
ఏగెను శ్రీదుర్ముఖి మరి
సాగును నీ పాలనంబు సరిగమతులన్‌

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


భాషా భుజం

భాషా భుజం

బొడ్డ కూర్మారావు


పరిమళాల పరిష్వంగం

పరిమళాల పరిష్వంగం

అనితాసూరిబాబు


నైరూప్య జీవన వర్ణ చిత్రం

నైరూప్య జీవన వర్ణ చిత్రం

ఆనంద్‌ ఎ.వి.బి.ఎస్


రాత్రి కురిసిన వాన

రాత్రి కురిసిన వాన

పద్మావతి రాంభక్త


సుప్రభాతం

సుప్రభాతం

సాంబమూర్తి లండ


అచ్చం అచ్చు

అచ్చం అచ్చు

అన్నవరం దేవేందర్‌