పల్లె పాట

  • 103 Views
  • 4Likes

    వై.వసంత

  • దౌల్తాబాద్, మెదక్‌.
  • 9963460939

పొద్దుగాల్ల పొద్దుగాల్ల కోడీగూసె పొద్దుగాల్ల  ।।2।।
సూరీడొచ్చి తొంగిజూసెరో మా పల్లెలోన
చెర్లనీరు మెరవవట్టెరో మా పల్లెలోన
బర్లమంద సాగవట్టెరో మా పల్లెలోన
సద్దిమూట నెత్తికెక్కెరో మా పల్లెలోన
పొద్దుగాల్ల పొద్దుగాల్ల కోడీగూసె పొద్దుగాల్ల ।।2।।
రైతునాగలెత్తవట్టెరో మా పల్లెలోన
కమ్మరి కొలిమి ఎలగవట్టెరో మాపల్లెలోన 
కుమ్మరి చక్రం తిరగవట్టెరో మాపల్లెలోన
సాకలి మూటలెత్తవట్టెరో మా పల్లెలోన
పొద్దుగాల్ల పొద్దుగాల్ల కోడీగూసె పొద్దుగాల్ల ।।2।।
వానచినుకు రాలవట్టెరో మా పల్లెలోన
పంటచేను లూగవట్టెరో మా పల్లెలోన
పంటచేతికందినాదిరో మా పల్లెలోన
గా దినమే పండుగంటరో మా పల్లెలోన
పొద్దుగాల్ల పొద్దుగాల్ల కోడీగూసె పొద్దుగాల్ల ।।2।।
పడుచులంత పాడవట్టెరో మా పల్లెలోన
పాటలోన కథలు సూడరో మా పల్లెలోన
గా కథలె మా బతుకులురో మా పల్లెలోన
మారని తలరాతసూడరో మా పల్లెలోన
పొద్దుగాల పొద్దుగాల్ల కోడీగూసె పొద్దుగాల్ల ।।2।।

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


ఒక ఎండు చేప మరొక పాత టైరు

ఒక ఎండు చేప మరొక పాత టైరు

ఇంద్రపాల శ్రీనివాస్‌


నవవర్షం నవరాగం

నవవర్షం నవరాగం

జి.పాండురంగారావు


పరిణయం

పరిణయం

ప్రియాంక వజ్రాల


తొలకరి

తొలకరి

నారాయణమూర్తి తాతా