కన్నీరయిన స్వప్నం

  • 1636 Views
  • 1Likes

    డా.వై.రామకృష్ణారావు

  • మన్సూరాబాదు, హైదరాబాదు.
  • 8985743964

ఒక స్వప్నం నెరవేరిందనే సంతోషం
ఎప్పుడూ లేనప్పుడు
కలలు కని కన్నీరు కార్చటం
ఒక విషాదకావ్యం!
ఈ విషాదానికి కారకులెవరు?
నేను ఆకాశంలో విహరించటం లేదు
మెట్టుమెట్టుగా ఎక్కిన నేను
కాలుజారి నేలమీద పడటం
గాయం నిరంతర మంట
నా మనసొక అరణ్యం 
నా ప్రయాణం ఆగదు
ఈ విషాదం ఇలా నవ్వనీ
ఈ గాయం ఇలాగే జ్వలించనీ
నా నడక ఆగదు
నా చూపు ఆగిపోదు
మైలురాళ్లు దాటడం నిరంతర తపన 
దారిలో లేని చెట్లను ఎలా లెక్కించగలను?
చెట్లను నరికేసిన వారు ఇక్కడ వీరులు
రాత్రి కూడా విశ్రాంతి లేని నడక
ఏ గాలి ఎటువీచినా
ఏ నక్షత్రం ఎటు మెరిసినా
కన్నీరు ఉంటుంది
కలల గాజుగ్లాసు నిరంతరం పగులుతుంది
నీరు నేలపాలవుతుంది
కన్నీరు మిగులుతుంది

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


తిలకం

తిలకం

ముకుందాపురం పెద్దన్న


గడ్డివాము యనకాల...

గడ్డివాము యనకాల...

సడ్లపల్లె చిదంబరరెడ్డి


ఎన్నిక‌లైపోయాయి

ఎన్నిక‌లైపోయాయి

నడిమింటి నవీన


తను - నేను

తను - నేను

గరిగె రాజేశ్‌


అజ్ఞాతంలో నా పయనం

అజ్ఞాతంలో నా పయనం

ఎం.భానుప్రకాశ్


మౌనంగా ఒక నీ కోసం

మౌనంగా ఒక నీ కోసం

గ‌విడి శ్రీనివాస్‌