అజ్ఞాతంలో నా పయనం

  • 1254 Views
  • 0Likes

    ఎం.భానుప్రకాశ్

  • వనపర్తి జిల్లా
  • 9603973644

వేసే అడుగులకు అంతం తెలియదు
మెదిలే భావాలు పంతం వీడవు
వెలుతురు తెలియని అజ్ఞాతం పిలిచిందని
ఉరకలు పెడుతూ ముందుకునెడుతున్నాయి
చీకటిని చెరిపే కిరణం పుడుతుందని
ఏదో చిన్న ఆకాంక్ష!

ఎదురైన ప్రతి సవాలు
చీకటిని కొంత కుమ్మరిస్తూనే ఉంది
హృదయాంతరాలలో చీకటి
చెదరడానికి విశ్వాసదీపం మాత్రమే మిగిలింది
అదొక్కటిచాలు అడుగెయ్యడానికి
అది కూడా ఆరిపోతే!
అయినా నా పిచ్చి కాని..
విశ్వాసదీపం ఆరదన్న నమ్మకం ఉందిగా
చీకటికి బెదిరిన వెలుగు కనిపిస్తుంది
తరువాత వెలుగుకు చీకటి భయపడుతుంది
అందుకే సాగుతుందిగా
ఈ అజ్ఞాతంలో నా పయనం!

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


నైరూప్య జీవన వర్ణ చిత్రం

నైరూప్య జీవన వర్ణ చిత్రం

ఆనంద్‌ ఎ.వి.బి.ఎస్


చెట్టు

చెట్టు

సాంధ్య‌శ్రీ‌


రావె తటిల్లతా

రావె తటిల్లతా

వీటూరి భాస్కరమ్మ


బుట్టదాఖలు

బుట్టదాఖలు

కళ్యాణదుర్గం స్వర్ణలత