కవనం

  • 1713 Views
  • 5Likes

    మాధవ

  • లండన్‌, brkmaadhav@gmail.com

మరో ప్రపంచం జ్వాలల నుంచి
రుద్రవిపంచుల ధ్యానం నుంచి
రుధిరాక్షరాల సత్యం నుంచి
వేదం నుంచి - స్వేదం నుంచి
ఖేదం నుంచి - మోదం నుంచి
నాదం నుంచి - గానం నుంచి
రాగం నుంచి
జాలువారాలి కవనం
కళ్లు తెరవాలి జనం
కుళ్లిపోవాలి కులం
పారిపోవాలి మతం
అంతమవ్వాలి అన్యాయం
వెల్లువెత్తాలి ప్రభంజనం
భారతి కావాలి నందనవనం

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


తిలకం

తిలకం

ముకుందాపురం పెద్దన్న


గడ్డివాము యనకాల...

గడ్డివాము యనకాల...

సడ్లపల్లె చిదంబరరెడ్డి


ఎన్నిక‌లైపోయాయి

ఎన్నిక‌లైపోయాయి

నడిమింటి నవీన


తను - నేను

తను - నేను

గరిగె రాజేశ్‌


అజ్ఞాతంలో నా పయనం

అజ్ఞాతంలో నా పయనం

ఎం.భానుప్రకాశ్


మౌనంగా ఒక నీ కోసం

మౌనంగా ఒక నీ కోసం

గ‌విడి శ్రీనివాస్‌