కొత్త ఇంధనం

  • 1690 Views
  • 0Likes

    మంకు శ్రీను

  • కొప్పర్రు, ప.గో.జిల్లా
  • 8985990215

బాలార్క కిరణ సంజనిత
ప్రసారంలో
ఆకు చివర నుంచి
జాలువారుతున్న మంచు బిందువులో
నితాంత సౌందర్య దృక్కోణం
మలయానిల స్పర్శతో
శరీరంలో చెప్పలేని ఆనందపుటలజడి
సప్తస్వరాలను మీటుతూ
సాగిపోయే నదీతరంగాలలో
మృదుమధుర భావాల సవ్వడి
కొమ్మకొమ్మలో నవజీవన శోభ
పువ్వుపువ్వులో అంతులేని సౌకుమార్యం
ఆ పరిమళ లహరిలో
విప్పిచెప్పలేని దివ్యానుభూతి
తుమ్మెద ఝంకారంలో
కమ్రమనోహర గీతానువాదం
పచ్చచీర కట్టుకొన్న పల్లెలో
అరముద్దుల తొలిపొద్దుల కవ్వింత
ఆకాశమంత అనురాగం
గుండెల్లో నిక్షిప్తమై
ఆశలకులాయంలోంచి
ఆశయాల పులుగులు రెక్కవిప్పి
రేపటి మేతకు సన్నద్ధమవుతున్న సందడి
మనిషి మనిషిలో ఏదో మార్పు
బతుకు బతుకులో ఇదో తూర్పు
నిట్టూర్పుకు ఓదార్పు
ఆవేదనకు సంతోషాల చేర్పు
ప్రతి వదనంలో చిరునవ్వుల జాతర
బూజు పట్టిన పాతకు పాతర
ఏమిటీ ఉత్సాహం
ఎందుకీ కోలాహలం
కాలం పాత వస్త్రాన్ని విడిచిపెట్టి
కొత్త వస్త్రాన్ని ధరించింది
పుడమి తల్లికి ఒళ్లు పులకరించింది
కొత్త సంవత్సరం విచ్చేసింది
మానవ జీవన శకటానికి
కొత్త ఇంధనాన్ని ఎక్కించింది
అందరికీ మేలు జరగాలని
జగత్తులో శాంతి నిండాలని.

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


తిలకం

తిలకం

ముకుందాపురం పెద్దన్న


గడ్డివాము యనకాల...

గడ్డివాము యనకాల...

సడ్లపల్లె చిదంబరరెడ్డి


ఎన్నిక‌లైపోయాయి

ఎన్నిక‌లైపోయాయి

నడిమింటి నవీన


తను - నేను

తను - నేను

గరిగె రాజేశ్‌


అజ్ఞాతంలో నా పయనం

అజ్ఞాతంలో నా పయనం

ఎం.భానుప్రకాశ్


మౌనంగా ఒక నీ కోసం

మౌనంగా ఒక నీ కోసం

గ‌విడి శ్రీనివాస్‌