సెల్ఫీ

  • 1110 Views
  • 2Likes

    నారాయణమూర్తి తాతా

  • కాకినాడ
  • 9298004001

నిద్రకళ్ళ నింగిని
సూదిలా పొడుస్తూ పొద్దు
పిట్టల కిలకిలలతో
కువకువలాడుతూ వేకువ
లేస్తూనే తెల్లబడుతున్న
ఎర్రటి తూరుపుకొండ
ఫెళఫెళలాడే ఎండని
నేలంతా కప్పుతున్న అంబరం
చిరిగిన చీకటి ముక్కలు
మొలకు చుట్టుకున్న వెలుగు
సాయంత్రం చీకటిలోకి
గోళీలుగా దిగడుతున్న వెలుగు
పిలిచే సంద్రపు పిల్లగాలి
కనుగీటే వంకర వెన్నెల
ఎండ బెట్టిన వడియం
పండ బెట్టిన మామిడిపండు
దంచి కొట్టిన ఆవకాయ
బహుసా, స్మార్ట్‌ ఫోన్‌తో
నిన్నటిదో, రేపటిదో
వేసవి సెల్ఫీ అయివుండవచ్చు
 

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


ఉగాది

ఉగాది

నారాయణమూర్తి తాతా


య‌మున‌, ముర‌ళీ, రాధ‌...

య‌మున‌, ముర‌ళీ, రాధ‌...

చేబ్రోలు అరుణ


దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స

దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స

తంత్రవహి శ్రీరామమూర్తి


ప్రతిబింబం

ప్రతిబింబం

వారాల ఆనంద్


కాలమవడమంటే

కాలమవడమంటే

జి.రామకృష్ణ


స్నేహవారధి

స్నేహవారధి

గొడవర్తి శ్రీనివాస్‌