సెల్ఫీ

  • 646 Views
  • 2Likes

    నారాయణమూర్తి తాతా

  • కాకినాడ
  • 9298004001

నిద్రకళ్ళ నింగిని
సూదిలా పొడుస్తూ పొద్దు
పిట్టల కిలకిలలతో
కువకువలాడుతూ వేకువ
లేస్తూనే తెల్లబడుతున్న
ఎర్రటి తూరుపుకొండ
ఫెళఫెళలాడే ఎండని
నేలంతా కప్పుతున్న అంబరం
చిరిగిన చీకటి ముక్కలు
మొలకు చుట్టుకున్న వెలుగు
సాయంత్రం చీకటిలోకి
గోళీలుగా దిగడుతున్న వెలుగు
పిలిచే సంద్రపు పిల్లగాలి
కనుగీటే వంకర వెన్నెల
ఎండ బెట్టిన వడియం
పండ బెట్టిన మామిడిపండు
దంచి కొట్టిన ఆవకాయ
బహుసా, స్మార్ట్‌ ఫోన్‌తో
నిన్నటిదో, రేపటిదో
వేసవి సెల్ఫీ అయివుండవచ్చు
 

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


జ‌ల క‌ల‌

జ‌ల క‌ల‌

సాక హరీష్‌


తేట తెలుగు

తేట తెలుగు

విద్వాన్ గొల్లాపిన్ని నాగ‌రాజ‌శాస్త్రి


పునరపి గీతం!

పునరపి గీతం!

రాళ్లబండి శశిశ్రీ


కాలమవడమంటే

కాలమవడమంటే

జి.రామకృష్ణ


వసంతశోభ

వసంతశోభ

స్వర్ణలతానాయుడు


నీ నీడలో....

నీ నీడలో....

డా॥ దిలావర్‌,