వరదాయిని దివ్య శుభాంగీ

  • 307 Views
  • 0Likes

    పుల్లాభట్ల నాగశాంతి స్వరూప

  • రాజమహేంద్రవరం
  • 7780473349

పల్లవి
అరుణ కిరణతుల
చరణ కమలములె
కరుణ నెలవులని నమ్మి     ।।2।।
శిరమునుంచితిని సుమ్మి.        
వరదాయిని! దివ్య శుభాంగీ
శివమోదిని! భవ్య లతాంగీ    ।।2।।

చరణం 1 
నయన చలనములె
భువన భవలయలు
నడుమ నటనమది మాది    ।।2।।
కడమ ఘటనమది నీది        
వరదాయిని! దివ్య శుభాంగీ
శివమోదిని! భవ్య లతాంగీ    ।।2।।

చరణం 2 
ధవళ గిరి పతిని
సరస వచనముల
సరియు జేయునది నీవే     ।।2।।
మురియు జేయునది నీవే        
వరదాయిని దివ్య శుభాంగీ
శివమోదిని భవ్య లతాంగీ    ।।2।।

చరణం 3 
హరు మెలంకువకు
హరి తలంపునకు
విధి విలాసమునకీవే        ।।2।।
అధికారిణివై యున్నావే
వరదాయిని దివ్య శుభాంగీ
శివమోదిని భవ్య లతాంగీ    ।।2।।

చరణం 3
కమలలోచనుని
అనుఁగు చెల్లెలా
కనగలేము నీ లీల        ।।2।।
భవుని యింటి యిల్లాలా
వరదాయిని దివ్య శుభాంగీ
శివమోదిని భవ్య లతాంగీ    ।।2।।

చరణం 4
తెలియకబ్బినది
తెలివికబ్బినది
పద కవిత్వముగ మార్చి    ।।2।। 
పాటవోలె చేకూర్చి

అందింతునమా! ప్రేమార
చేకొందువమా! మనసార ।।2।।    ।।అరుణ।।

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


 కరోనా విలయం

 కరోనా విలయం

సాహితీసుధ


ఉగాది

ఉగాది

నారాయణమూర్తి తాతా


వృక్షో రక్షతి రక్షితః

వృక్షో రక్షతి రక్షితః

కంచనపల్లి ద్వారకనాథ్‌


సంభ్రమం

సంభ్రమం

కళ్యాణదుర్గం స్వర్ణలత


సిలువ పలుకులు

సిలువ పలుకులు

పచ్చా పెంచలయ్య