ఎడబాటు

  • 58 Views
  • 1Likes

    బండారి రాజ్‌ కుమార్‌

  • పాతమగ్ధుంపురం, వరంగల్‌ రూరల్
  • 9959914956

మట్టిదీ... మనిషిదీ
సావుతో ఎడబాసే బంధం కాదు
మట్టిలో గల్సినవంటే..
అవ్వ పొత్తిళ్లలోకి మర్రిపోయినట్టే
దుక్కిదున్నినోడిని సూత్తె
దుక్కమాపుకోలేక..
మట్టితల్లి గుండె నెర్రులుబాత్తది
మట్టికి రెక్కలుంటే..
పోయిన రైతుల పానాలు
ఇట్టే.. పట్టుకొచ్చేదేమో!
బిడ్డల మీద అవ్వకెప్పుడూ పావురమే
బిడ్డ కనబడకుంటే.. అవ్వకెప్పటికీ తండ్లాటే
గావురాల బిడ్డలు గాల్లో గల్సిపోతాంటే
అవ్వ బతుకిప్పుడు వలపోతల సంద్రమే
అవ్వ దుక్కమాపుడు ఎవల వశమైతది?
అవ్వ పొత్తిళ్లలో ఒదిగినోడు
విత్తనమై మొలకెత్తి చిగురిస్తే బాగుండు!!

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


ఉగాది

ఉగాది

బి. రఘురామరాజు


స్నేహవారధి

స్నేహవారధి

గొడవర్తి శ్రీనివాస్‌


సెల్ఫీ

సెల్ఫీ

నారాయణమూర్తి తాతా


నేటి బాల్యం

నేటి బాల్యం

టి.వెంకట చంద్రశేఖర్


కలల దుప్పటి

కలల దుప్పటి

కస్తల విజయబాబు


సరిహద్దు

సరిహద్దు

డా.వై.రామకృష్ణారావు