న్యూమరిక్కులు

  • 309 Views
  • 0Likes

    రమణ యశస్వి

  • గుంటూరు.
  • 9848078807

తెలుగు లిపి
బహు చిలిపి
సరళరేఖల రారాజు
గీతల గీతమార్చిన సత్తిరాజు
బాపు రేఖలు కలిపి
రేఖలతో చిత్రకారుడు
రీళ్లతో చలన చిత్రకారుడు 
చెరగని బాపు గీత
తరగని గిలిగింత
ఘనతలో చరిత్రకారుడు
బాపు బాణీ ‘సాక్షి’తో బోణి
రమణ ప్రాణి సత్తిరాజు వాణి
రెండుగా విడిన తెలుగునేల
బాపు రమణల కీర్తితో వెలుగునేల
ఆణిముత్యాల శ్రీరామరాజ్యం ఆఖరి అలివేణి
ఈ ప్రపంచానికి బాపు సెలవ్‌
మరో ప్రపంచంలో రమణకి ‘సే’లవ్‌
బావురుమన్నాడు తండ్రిని కోల్పోయి బుడుగు
బాపు బొమ్మ జడపదార్థమైంది పడక అడుగు
వారి స్నేహంపై దేవుడా నువ్వే సినిమా తీయగలవ్‌
మీ గీత ఘంటసాల పాడలేనిది
మీ సీత వాల్మీకి కనలేనిది
వెలవెలబోయిన వెండితెర
కళతప్పిన బాపు బొమ్మల పరంపర
మీ చేత ఇహలోకంలో సాటిలేనిది

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


పునర్నిర్మాణం

పునర్నిర్మాణం

దోర్నాదుల సిద్దార్థ


మనసుకు మనసుకు మధ్య రహదారి

మనసుకు మనసుకు మధ్య రహదారి

- ఈతకోట సుబ్బారావు


జయహూ జయహూ భారతధాత్రీ

జయహూ జయహూ భారతధాత్రీ

పులిగడ్డ శ్రీరామ చంద్రమూర్తి


గడ్డివాము యనకాల...

గడ్డివాము యనకాల...

సడ్లపల్లె చిదంబరరెడ్డి


చెరువు...!

చెరువు...!

ఎ.కిశోర్‌బాబు