ఇప్పుడు

  • 324 Views
  • 0Likes

    సి.హెచ్‌.మధు

  • నిజామాబాద్‌
  • 9949486122

నింగిమీద నిలబడి
సంగీతాన్ని ఆస్వాదించటం
సూర్యునికేం తెల్సు
చంద్రునికే తెల్సు
వెన్నెలే కదా
ప్రేమించేది ప్రేమ పంచేది
ఇప్పుడు ప్రేమ కావాలి
బండరాళ్ల మధ్య
సంగీతాన్ని ఆలపించటం
ఇప్పుడు తప్పని గీతం కావాలి
ఇప్పుడు ఆత్మీయత ఓ సంగీతం కావాలి
గుండెలు కొండలయిన వేళ
కర్కశత్వం రాజ్యమేలుతున్న సమయాన
చిరుగాలి గీతం రావాలి
ఇప్పుడు మమత ఓ రాగం కావాలి
అరణ్యాలు నడిచి వచ్చి
నగరం మధ్య బస చేసిన వేళ
ఓ నెమలి నాట్యం కావాలి
ఇప్పుడు మనసు వికసించాలి
మల్లెపూలు ఇంటి ద్వారం ముందు వేలాడాలి

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


పునర్నిర్మాణం

పునర్నిర్మాణం

దోర్నాదుల సిద్దార్థ


మనసుకు మనసుకు మధ్య రహదారి

మనసుకు మనసుకు మధ్య రహదారి

- ఈతకోట సుబ్బారావు


జయహూ జయహూ భారతధాత్రీ

జయహూ జయహూ భారతధాత్రీ

పులిగడ్డ శ్రీరామ చంద్రమూర్తి


గడ్డివాము యనకాల...

గడ్డివాము యనకాల...

సడ్లపల్లె చిదంబరరెడ్డి


చెరువు...!

చెరువు...!

ఎ.కిశోర్‌బాబు