ఆణిముత్యాలు... ఆదర్శ నేస్తాలు

  • 203 Views
  • 0Likes

    విజయ రుద్రరాజు

  • హైదరాబాదు.
  • 8977311737

జాబిలమ్మని చూడగానే
తలపుకొచ్చే జోలపాట
అమ్మనే పిలుపెంతో
మధురమైన వెన్నముద్ద.
నిశిరాత్రి వెన్నెల జడిలో
నా మది మిణుగురై ఎగురుతున్న వేళ,
రూపమెరుగని చిరుగాలికే
ఎదురీదే నా ఊహల గానం.
కసిగా నాపై కత్తి దూసిన కాలమా
ఒక్కసారి వెనక్కి మరలు
ఏరుకోవాలెన్నో మధుర స్మృతులు.
పలకరిస్తాయో, లేదో నా చిరునేస్తాలు.

కోడికూత, వేపపుల్ల, బావినీరు, చద్దిమూట
పైరగాలి, లేగపరుగు, గోధూళివేళ...
అయ్యో, ఎప్పుడనగా వదిలి వచ్చేశాను.
బడి మానేశాక, బతుకు బండిని లాగే పనిలో పడి,
అడుగడుగునీ శాసించే, ఆధునికతకు ఒరవడి,
విధి ఆడే వింతనాటకంలో
మిమ్మల్ని విలువలేని పాత్రని చేసేశాను.
మళ్లీ ఎప్పుడైనా మారాం చేస్తుందేమోనని,
మది గొంతుని కూడా నులిమేశాను.
భారమైన ఈ యాంత్రిక జీవనంలో
ఉడిగిపోతున్న జవసత్వాల మధ్య,
ఎప్పుడైనా తలచుకొంటే, అదో రంపపుకోత.
అప్పుడు... అప్పుడే అనిపిస్తూంటుంది.
ఇవే ఎప్పుడూ పల్లెఒడిలో ఒదిగిపోయే ‘ఆణిముత్యాలని’...
నా ఎదలోతుల్ని వదిలిపోని 
‘ఆదర్శ నేస్తాలని’...

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


మట్టి అమ్మ

మట్టి అమ్మ

న‌ల్లా న‌ర‌సింహ‌మూర్తి


తెలుగు వెలుగు

తెలుగు వెలుగు

అలపర్తి వెంకట సుబ్బారావు


చిన్నమాట

చిన్నమాట

శారద ఆవాల


గెలుపు దారి

గెలుపు దారి

- నూతలపాటి వెంకటరత్నశర్మ


ప్రశ్న

ప్రశ్న

అందెశ్రీ


ఆవిష్కారం

ఆవిష్కారం

- ఈతకోట సుబ్బారావు