జీవన రాగం

  • 132 Views
  • 0Likes

    దార‌ల‌ విజయ కుమారి

  • తిరుపతి.
  • 9177192275

పైరగాలి పాటలతో
పులకించే గిరులు..తుళ్లిపడి నవ్వే
తరుల రాగాలు వింటూ
నా ఉదయాలు మేలుకునేవి
హృది కిటికీల నుంచీ 
వలపు వాన ఒలిపిరి రాగం
నా నిశ్చలతను నీరవ ఏకాంతాన్ని
భగ్నం చేసేది
రోలు రోకలిని శృతి చేసి
వడ్లను బియ్యపు రూపాంతరం కావిస్తూ
అమ్మ వేసే దరువులు
ఆకలి పొట్టను ఆప్యాయంగా తడిమేవి
ఏ సాయంకాలమో...
సాగర సాంగత్యంలో వినిపించే సరిగమలు
అలుపెరగకుండా పాడే అలల సడులు
నా అంతరంగ తీరాన్ని తాకేవి
జీవప్రపంచంలో
ఆకలి కేకలదో రాగం.. ఆక్రందనలదో రాగం
శ్రమ జీవితాల అడుగడుగునా.. అరుదైన రాగాలు
దేహపు చెట్ల కొమ్మల రేమ్మల గుబుర్లలో
గుండె కోయిల పాడే లయ తప్పని
జీవన రాగాలే..
అసలైన సంగీత సౌరభాలు

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


మట్టి అమ్మ

మట్టి అమ్మ

న‌ల్లా న‌ర‌సింహ‌మూర్తి


తెలుగు వెలుగు

తెలుగు వెలుగు

అలపర్తి వెంకట సుబ్బారావు


చిన్నమాట

చిన్నమాట

శారద ఆవాల


గెలుపు దారి

గెలుపు దారి

- నూతలపాటి వెంకటరత్నశర్మ


ప్రశ్న

ప్రశ్న

అందెశ్రీ


ఆవిష్కారం

ఆవిష్కారం

- ఈతకోట సుబ్బారావు