జీవన రాగం

  • 244 Views
  • 1Likes

    దార‌ల‌ విజయ కుమారి

  • తిరుపతి.
  • 9177192275

పైరగాలి పాటలతో
పులకించే గిరులు..తుళ్లిపడి నవ్వే
తరుల రాగాలు వింటూ
నా ఉదయాలు మేలుకునేవి
హృది కిటికీల నుంచీ 
వలపు వాన ఒలిపిరి రాగం
నా నిశ్చలతను నీరవ ఏకాంతాన్ని
భగ్నం చేసేది
రోలు రోకలిని శృతి చేసి
వడ్లను బియ్యపు రూపాంతరం కావిస్తూ
అమ్మ వేసే దరువులు
ఆకలి పొట్టను ఆప్యాయంగా తడిమేవి
ఏ సాయంకాలమో...
సాగర సాంగత్యంలో వినిపించే సరిగమలు
అలుపెరగకుండా పాడే అలల సడులు
నా అంతరంగ తీరాన్ని తాకేవి
జీవప్రపంచంలో
ఆకలి కేకలదో రాగం.. ఆక్రందనలదో రాగం
శ్రమ జీవితాల అడుగడుగునా.. అరుదైన రాగాలు
దేహపు చెట్ల కొమ్మల రేమ్మల గుబుర్లలో
గుండె కోయిల పాడే లయ తప్పని
జీవన రాగాలే..
అసలైన సంగీత సౌరభాలు

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


పునర్నిర్మాణం

పునర్నిర్మాణం

దోర్నాదుల సిద్దార్థ


మనసుకు మనసుకు మధ్య రహదారి

మనసుకు మనసుకు మధ్య రహదారి

- ఈతకోట సుబ్బారావు


జయహూ జయహూ భారతధాత్రీ

జయహూ జయహూ భారతధాత్రీ

పులిగడ్డ శ్రీరామ చంద్రమూర్తి


గడ్డివాము యనకాల...

గడ్డివాము యనకాల...

సడ్లపల్లె చిదంబరరెడ్డి


ప్రకృతి చిత్రం

ప్రకృతి చిత్రం

సి ఎస్‌ రాంబాబు