నిశ్శబ్దం నిద్రించడమే కావాలి!

  • 176 Views
  • 0Likes

    దార‌ల‌ విజయ కుమారి

  • తిరుపతి.
  • 9177192275

ఎప్పుడైనా అతని నుంచి రాలిపడిన
మాటల చిల్లరను 
ఏరుకుని దాచుకునేది
మనసైనపుడు
మనసు గుంజకానుకుని
ఊసుల
కాసులమూటను విప్పుకుంటుండేది
ఆ హృదయమిపుడు
మౌనం బాధితురాలు!
నిశ్శబ్దాల 
శూన్యపు గుంటలను పూడ్చే
చేతల పలుకులు కావాలి
కంకిపై గువ్వ కిచకిచలాడినట్టు
పైరగాలికి ఆకులు గలగల్లాడినట్టు
పువ్వుల పరాచికాల్లా
పగలంతా పకృతి సందడులు
ఎన్నెన్ని...సంబరాలు!
వాగు నిశ్శబ్దాన్ని నెనపేదెవరు
ఒంటరి నావకు తోడుగా
సముద్రపు హోరు కావాలి గాని!
కొండ మౌనం ఎవరికి మేలు!
కీచురాల్లే నయం!
చీకటిరాత్రిని దాటిస్తాయి భయమెరగకుండా
గుండెగదిలో నిశ్శబ్దం
గుర్రుగా చూసేలా
గోడలు సద్దుచేయడం కావాలి
ఆమెకిపుడు..
ఒకింతసేపు
నిశ్శబ్దం నిద్రించడమే కావాలి!
 

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


నేను-అరిషడ్వ‌ర్గాలు

నేను-అరిషడ్వ‌ర్గాలు

ప్రసాద్‌ కేశనకుర్తి


చిత్ర పటం

చిత్ర పటం

అనపర్తి సీతారామ్


మట్టి అమ్మ

మట్టి అమ్మ

న‌ల్లా న‌ర‌సింహ‌మూర్తి


గ‌ల్లా పెట్టె

గ‌ల్లా పెట్టె

డా।। చిట్యాల రవీందర్‌


చెట్టు

చెట్టు

సాంధ్య‌శ్రీ‌


మరో విత్తు

మరో విత్తు

వేంకటరమణ వెలపర్తి