నిశ్శబ్దం నిద్రించడమే కావాలి!

  • 371 Views
  • 0Likes

    దార‌ల‌ విజయ కుమారి

  • తిరుపతి.
  • 9177192275

ఎప్పుడైనా అతని నుంచి రాలిపడిన
మాటల చిల్లరను 
ఏరుకుని దాచుకునేది
మనసైనపుడు
మనసు గుంజకానుకుని
ఊసుల
కాసులమూటను విప్పుకుంటుండేది
ఆ హృదయమిపుడు
మౌనం బాధితురాలు!
నిశ్శబ్దాల 
శూన్యపు గుంటలను పూడ్చే
చేతల పలుకులు కావాలి
కంకిపై గువ్వ కిచకిచలాడినట్టు
పైరగాలికి ఆకులు గలగల్లాడినట్టు
పువ్వుల పరాచికాల్లా
పగలంతా పకృతి సందడులు
ఎన్నెన్ని...సంబరాలు!
వాగు నిశ్శబ్దాన్ని నెనపేదెవరు
ఒంటరి నావకు తోడుగా
సముద్రపు హోరు కావాలి గాని!
కొండ మౌనం ఎవరికి మేలు!
కీచురాల్లే నయం!
చీకటిరాత్రిని దాటిస్తాయి భయమెరగకుండా
గుండెగదిలో నిశ్శబ్దం
గుర్రుగా చూసేలా
గోడలు సద్దుచేయడం కావాలి
ఆమెకిపుడు..
ఒకింతసేపు
నిశ్శబ్దం నిద్రించడమే కావాలి!
 

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


తాత

తాత

- బాలసాని కొమురయ్యగౌడ్‌


ఊహల వాన...

ఊహల వాన...

జి.ఎల్‌.ఎన్‌.శాస్త్రి


కడతేరి పోతివా

కడతేరి పోతివా

చిన్నం అశోక్


వ్యథార్థము

వ్యథార్థము

- వల్లూరు దాలినాయుడు,


ప్రకృతి చిత్రం

ప్రకృతి చిత్రం

సి ఎస్‌ రాంబాబు