మణిపూసలు

  • 387 Views
  • 2Likes

    వెన్నెల సత్యం

  • షాద్‌నగర్‌
  • 9440032210

మణిపూసకు శ్రీకారం
పదకవితల ప్రాకారం
కవితలమ్మ కన్నట్టి
కలలన్నీ సాకారం!!


అమ్మ మనసు నెరుగవోయి
ఆత్మీయత చూపవోయి
ఆమె కన్నీరుపెడితే
నీ బతుకే బండరాయి!!


ఎవరికి చేదోయి డబ్బు
మందు దొరకనిదీ జబ్బు
వ్యామోహం వీడితివా
తొలగునింక మాయ మబ్బు!!


మనిషికి మనిషికి మధ్య
మానవత్వమే మిథ్య
చరవాణికి బానిసలై
మరచిరి మాటల విద్య!!

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


తాత

తాత

- బాలసాని కొమురయ్యగౌడ్‌


ఊహల వాన...

ఊహల వాన...

జి.ఎల్‌.ఎన్‌.శాస్త్రి


కడతేరి పోతివా

కడతేరి పోతివా

చిన్నం అశోక్


వ్యథార్థము

వ్యథార్థము

- వల్లూరు దాలినాయుడు,


ప్రకృతి చిత్రం

ప్రకృతి చిత్రం

సి ఎస్‌ రాంబాబు