సముద్రమంటే నాకిష్టం

  • 159 Views
  • 0Likes

    సాంధ్య‌శ్రీ‌

  • హైద‌రాబాదు
  • 8106897404

నాలుగు వైపులా నదుల నీళ్లతో 
ఉబ్బి తబ్బిబ్బులౌతూ
విద్యుదుద్రేకపు హోరుతో
దీక్షాభ్యుదయ కిమ్మీరంగా
ఇంద్రధనుసుపైకి దూకుతున్న
శాబ్దిక నిమ్నోన్నతాలు
అలలై లేస్తున్న సముద్రమంటే నాకిష్టం....

ఉభయ సంధ్యల నడిమింటి
ఉన్నిద్ర తేజాన్ని
ఆవిరి పట్టి ఊదేస్తూ - మబ్బుల్ని పోగేసి
తనని తనలోకి లాక్కొని - విడుదల చేస్తూ
ప్రాణధారల్ని కురిపించే
రూపాంతర వరిష్టాపగరాశి
సముద్రమంటే నాకిష్టం....

మానవేతిహాసంలోని
ప్రారంభ పరభృతమే 
మానిషాదం కదా
కోల్పోయిన జీవితాన్ని సాధించిన
రుసి కూత కైదువు ఊపిరి మెలిక
రాగ బాణాన్ని సంధించి విడిచిన
ఆత్మ పరీత కర్తవ్య కార్ముకం
సముద్రమంటే నాకిష్టం....
ఇదంతా నా మస్తిష్క హోమశాలలో
ఇంధన సంక్రాంత భావ పరిణామమే!
సముద్రమంటే నాకిష్టం - సముద్రం నా ఆదర్శం..

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


ధన్యజీవి

ధన్యజీవి

ఎస్‌.ముర్తుజా


అచ్చం అచ్చు

అచ్చం అచ్చు

అన్నవరం దేవేందర్‌


ఓటు సంబరాలు

ఓటు సంబరాలు

ఎర్రాప్రగడ రామమూర్తి


హేమంత ఋతుకాంతి

హేమంత ఋతుకాంతి

- నరసింహశర్మ మంత్రాల,


అమ్మ అక్షరాలు 

అమ్మ అక్షరాలు 

- డా।। ఎ.రవీంద్రబాబు


మురళీగానం

మురళీగానం

సుధీంద్ర‌భార్గ‌వ‌