కాలం ఎక్కడో ఆగిపోయింది

  • 221 Views
  • 2Likes

    దుగ్గినపల్లి ఎజ్రాశాస్త్రి

  • ఒంగోలు.
  • 8096225974

పగలు, రాత్రీ పోటీ పడ్డట్టు
వెనక ఎవరో తరుముతున్నట్టుండేది..
కాలం తాళంచెవి మర్చిపోయి
మరలా వెనక్కి తిరిగినట్టుంది..
ఇది పరీక్షా సమయం
కలం కదలడం లేదు
అందరు మేల్కొని నిద్రపోతున్నారు!
భవిష్యత్‌ను లెక్కేసుకుంటూ ఉండడమా ఊడడమా 
అంతా సందిగ్ధం!
చాలీ చాలని జీతంతో సరిపెట్టుకుంటూ
సాగుతున్న బతుకు 
ఇప్పుడు సందిగ్ధంలో పడింది,
గ్రహణం తరవాత బతుకు
మొర్రేనా’ అని.....
ఉదయం, అస్తమయాలను లెక్కేసుకుంటూ
కాలక్షేపానికి కబుర్లు 
చెబుతున్నాము తప్పా..
కాలం ఎటుతిరుగుద్దో ఇప్పుడు
నాలుగు కూడలిలో
నలిగిపోతుంది బతుకు...
మరమరాలలో దాగిన మర్మం తెలియాలి ఇప్పుడు, 
అవి బొరుగులే కావచ్చు
బతుకు పేలాలవడమేనా అని!
వడ్లగింజలా మొలకెత్తలేమా అని!
కాలం వెనక్కి నడుస్తుందన్న
కఠిన సత్యం ఎరగాల్సిందే
ఉద్యోగం భ్రమలు తొలగిపోతున్నయి
ఉన్న ఉద్యోగం సద్యోగమవుద్దేమోననే
ఆందోళనలో ఆదమర్చి నిద్రపోలేక
మెలుకువరాక రెప్పలు దిగాలుగా
ఇంటి పైకప్పు వైపు చూస్తున్నాయి!
భార్యా, పిల్లలు, చదువులు
సంధ్యలు పెండ్లిండ్లు పేరంటాలు
లాంచనాలు జ్ఞప్తికొచ్చి గుండె
గుభేలుమంటుంది.. 
తుమ్మితే ఊడిపోయే ప్రయివేటు ముక్కు...
ఎంతకాలం ఉంటుందీ అంటావా!?
తప్పదు, ఇప్పుడు కరవు కొలువుకి
ఎసరుబెట్టుద్దేమొనని ఒకటే బెంగ!
అయినా నా పిచ్చిగానీ కాలం ఆగలే
మనమే ఎక్కడో 
ఆలోచనలో ఆగిపోయాము
ఒక్కసారి తిరిగి చూసుకుందాం......!
కాలానికి వైరస్‌ గ్రహణం
పట్టింది! 
విడవడానికి సమయమెంతైనా పట్టొచ్చు!!

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


ధన్యజీవి

ధన్యజీవి

ఎస్‌.ముర్తుజా


అచ్చం అచ్చు

అచ్చం అచ్చు

అన్నవరం దేవేందర్‌


ఓటు సంబరాలు

ఓటు సంబరాలు

ఎర్రాప్రగడ రామమూర్తి


హేమంత ఋతుకాంతి

హేమంత ఋతుకాంతి

- నరసింహశర్మ మంత్రాల,


అమ్మ అక్షరాలు 

అమ్మ అక్షరాలు 

- డా।। ఎ.రవీంద్రబాబు


మురళీగానం

మురళీగానం

సుధీంద్ర‌భార్గ‌వ‌