నీవు

  • 481 Views
  • 0Likes

    చందలూరి నారాయణరావు

  • అద్దంకి, ప్రకాశం జిల్లా
  • 9704437247

మనసైన వేళలో
ముసిరిన ఊహకు
విరిసిన ఊసుకు
ప్రభవించిన ఉదయని నీవు.
    
నీ నీడలో,
అడుగడుగులో
ఎంత మోసినా
అలుపురాని నిజం నీవు.
    
చిక్కని పాలలో
వెచ్చని పాల నరుగులా
చక్కని నవ్వులో
పచ్చని స్వేచ్ఛవు నీవు
   
విప్పారిన మనసులో
విరబూసిన మమతలా
పురివిప్పిన అందంలో
కళవిరిసిన కాంతి నీవు
    
మాట లేకుండా మోగే
మౌనం నీవు
పలుకు లేకుండా పల్లవించే
చరణం నీవు
     
కంటి గూటిలో
పారాడే చంటి పాపలా
ఎదిగే ప్రేమకు
వెలుగు రూపం నీవు
     
పగలు గీసిన గీతలో
ప్రాణం పోసుకొన్న అందం నీవు
రాత్రులు రాసిన కవితలలో
పొదగబడ్డ ప్రేమవు నీవు

 

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


నైరూప్య జీవన వర్ణ చిత్రం

నైరూప్య జీవన వర్ణ చిత్రం

ఆనంద్‌ ఎ.వి.బి.ఎస్


చెట్టు

చెట్టు

సాంధ్య‌శ్రీ‌


రావె తటిల్లతా

రావె తటిల్లతా

వీటూరి భాస్కరమ్మ


బుట్టదాఖలు

బుట్టదాఖలు

కళ్యాణదుర్గం స్వర్ణలత