నీవు

  • 237 Views
  • 0Likes

    చందలూరి నారాయణరావు

  • అద్దంకి, ప్రకాశం జిల్లా
  • 9704437247

మనసైన వేళలో
ముసిరిన ఊహకు
విరిసిన ఊసుకు
ప్రభవించిన ఉదయని నీవు.
    
నీ నీడలో,
అడుగడుగులో
ఎంత మోసినా
అలుపురాని నిజం నీవు.
    
చిక్కని పాలలో
వెచ్చని పాల నరుగులా
చక్కని నవ్వులో
పచ్చని స్వేచ్ఛవు నీవు
   
విప్పారిన మనసులో
విరబూసిన మమతలా
పురివిప్పిన అందంలో
కళవిరిసిన కాంతి నీవు
    
మాట లేకుండా మోగే
మౌనం నీవు
పలుకు లేకుండా పల్లవించే
చరణం నీవు
     
కంటి గూటిలో
పారాడే చంటి పాపలా
ఎదిగే ప్రేమకు
వెలుగు రూపం నీవు
     
పగలు గీసిన గీతలో
ప్రాణం పోసుకొన్న అందం నీవు
రాత్రులు రాసిన కవితలలో
పొదగబడ్డ ప్రేమవు నీవు

 

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


ధన్యజీవి

ధన్యజీవి

ఎస్‌.ముర్తుజా


అచ్చం అచ్చు

అచ్చం అచ్చు

అన్నవరం దేవేందర్‌


ఓటు సంబరాలు

ఓటు సంబరాలు

ఎర్రాప్రగడ రామమూర్తి


హేమంత ఋతుకాంతి

హేమంత ఋతుకాంతి

- నరసింహశర్మ మంత్రాల,


అమ్మ అక్షరాలు 

అమ్మ అక్షరాలు 

- డా।। ఎ.రవీంద్రబాబు


జీవన రుతువు

జీవన రుతువు

డా।। ఎన్‌.గోపి