జ్ఞాపకం

  • 1091 Views
  • 2Likes


ఈ నగరం నిద్దురపోదు
ఇది చీకటి వెలుగుల తోడు.
ఈ మనసుకు నిద్దుర రాదు
ఇది ముసిరిన ఊసుల గోడు
కత్తులు దిగబడి నెత్తురు చిందినా
ఈ గుండెకు ఆ తడి అంటదు.
విరజాజి సుగంధం మల్లెల అందం
మనసు పొరల్ని తాకదు

అగ్గిపెట్టెల్లా ఇళ్లు
ఇరుకు లోగిళ్లు
మనసు వాకిళ్లు
ప్రపంచాన్ని పరికించే కేబుల్‌ కళ్లు
జ్ఞాపకాల్లో ఊళ్లు
ఘనీభవించిన జ్ఞాపకాలు
నిద్దురలేని రాత్రులు

- ఆదిత్య, హైదరాబాదు

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


ఇక్కడికొస్తే

ఇక్కడికొస్తే

ఏనుగు నరసింహారెడ్డి


మట్టి గూట్లో...

మట్టి గూట్లో...

రాజశేఖరుని శ్రీశివలక్ష్మి


నీవు

నీవు

చందలూరి నారాయణరావు


మహానది

మహానది

డా।। సి.భవానీ దేవి


కర్తవ్యం

కర్తవ్యం

పచ్చా పెంచలయ్య


కన్యాదానం

కన్యాదానం

ఐతా చంద్రయ్య