జ్ఞాపకం

  • 368 Views
  • 2Likes


ఈ నగరం నిద్దురపోదు
ఇది చీకటి వెలుగుల తోడు.
ఈ మనసుకు నిద్దుర రాదు
ఇది ముసిరిన ఊసుల గోడు
కత్తులు దిగబడి నెత్తురు చిందినా
ఈ గుండెకు ఆ తడి అంటదు.
విరజాజి సుగంధం మల్లెల అందం
మనసు పొరల్ని తాకదు

అగ్గిపెట్టెల్లా ఇళ్లు
ఇరుకు లోగిళ్లు
మనసు వాకిళ్లు
ప్రపంచాన్ని పరికించే కేబుల్‌ కళ్లు
జ్ఞాపకాల్లో ఊళ్లు
ఘనీభవించిన జ్ఞాపకాలు
నిద్దురలేని రాత్రులు

- ఆదిత్య, హైదరాబాదు

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


జీవనవేదం

జీవనవేదం

కోడిగూటి తిరుపతి


సరిహద్దు

సరిహద్దు

డా.వై.రామకృష్ణారావు


ఆనంద విషాద గీతం

ఆనంద విషాద గీతం

సి.హెచ్‌.మధు


గోకుల కృష్ణుడు

గోకుల కృష్ణుడు

మల్లాది హనుమంతరావు


జయహూ జయహూ భారతధాత్రీ

జయహూ జయహూ భారతధాత్రీ

పులిగడ్డ శ్రీరామ చంద్రమూర్తి


ఇక్కడికొస్తే

ఇక్కడికొస్తే

ఏనుగు నరసింహారెడ్డి