సంక్రాంతి లక్ష్మి

  • 717 Views
  • 0Likes

    అద్దంకి రామప్రియ

  • కాకినాడ, తూ.గో.
  • 9640943342

వచ్చెనే సంక్రాంతి లక్ష్మి
తెచ్చేనే నవధాన్యలక్ష్మిని    ।।వచ్చెనే।।
పైరు పచ్చని చీరకట్టి
బంతిపూవుల రైక తొడిగి
పల్లెపడుచులు పదాలు పాడ
వయ్యారి నడకల నాట్యమాడుచు ।।వచ్చెనే।।
వేకువను సాతాని జియ్యరు
మేలుకొలుపులు పాడగా
బసవన్నలూ సన్నాయిమేళము
వేడుకగ స్వాగతము పలుక    ।।వచ్చెనే।।
భోగిమంటల దివ్యకాంతి
జ్ఞానకాంతుల చిమ్మగా
పరవశంతో ఆడిపాడే
ఆబాలగోపాలమ్మును చూడగ    ।।వచ్చెనే।।
రంగవల్లులు తీర్చిదిద్ది గొ
బ్బెమ్మలను అలంకరించి
చిన్నారులూ చిరునవ్వులా
నాట్యమాడే వేడ్క చూడగ    ।।వచ్చెనే।।
బాలలకునూ దిష్టితీసి
భోగిపండ్లను పోయగా
బొమ్మల కొలువును చూసి
ఆనందముగ హారతుల్విగ    ।।వచ్చెనే।।

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


జయహూ జయహూ భారతధాత్రీ

జయహూ జయహూ భారతధాత్రీ

పులిగడ్డ శ్రీరామ చంద్రమూర్తి


నా కవిత్వమంటే...

నా కవిత్వమంటే...

బత్తిన కృష్ణ


మా ఇంట్లో గోదారి జాతర

మా ఇంట్లో గోదారి జాతర

పి.వి.డి.ఎస్‌.ప్రకాష్


వర్ణచిత్రాలు

వర్ణచిత్రాలు

- కటుకోఝ్వల రమేష్‌


నన్ను పలికించిన మనసు

నన్ను పలికించిన మనసు

డాక్టర్‌ సి.నారాయణరెడ్డి