పొందడం కోసమే..!

  • 276 Views
  • 0Likes

    కల్వలపల్లి బాలసుబ్రహ్మణ్యం

  • మొగల్రాజపురం, విజయవాడ

అప్పుడప్పుడూ వెళుతుంటాను
పల్లె పవనంతో
శ్వాసకోశాలను
శుభ్రపరచుకోవడానికి.
అప్పుడప్పుడూ వెళుతుంటాను
బడి పలక అద్దంలో
నిర్మలత్వాన్ని చక్కదిద్దుకోవడానికి.
అప్పుడప్పుడూ వెళుతుంటాను.
ఆశ్రమ నిశ్శబ్ద సరస్సులో మునిగి,
మౌనమై తిరిగిరావడానికి.
అప్పుడప్పుడూ వెళుతుంటాను
కోవెల వెలుగును, బతుకు లోగిలంతా 
పరుచుకోవడానికి.
అప్పుడప్పుడూ వెళుతుంటాను
పుట్టిన ఊరి మానస కాసారంలో
బాల్యం కాగితపు పడవనై విహరించడానికి.
ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్లినా,
పోగొట్టుకున్న వాటిని పొందడం కోసమే!

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


జీవనవేదం

జీవనవేదం

కోడిగూటి తిరుపతి


సరిహద్దు

సరిహద్దు

డా.వై.రామకృష్ణారావు


ఆనంద విషాద గీతం

ఆనంద విషాద గీతం

సి.హెచ్‌.మధు


గోకుల కృష్ణుడు

గోకుల కృష్ణుడు

మల్లాది హనుమంతరావు


జయహూ జయహూ భారతధాత్రీ

జయహూ జయహూ భారతధాత్రీ

పులిగడ్డ శ్రీరామ చంద్రమూర్తి


ఇక్కడికొస్తే

ఇక్కడికొస్తే

ఏనుగు నరసింహారెడ్డి