పొందడం కోసమే..!

  • 905 Views
  • 0Likes

    కల్వలపల్లి బాలసుబ్రహ్మణ్యం

  • మొగల్రాజపురం, విజయవాడ

అప్పుడప్పుడూ వెళుతుంటాను
పల్లె పవనంతో
శ్వాసకోశాలను
శుభ్రపరచుకోవడానికి.
అప్పుడప్పుడూ వెళుతుంటాను
బడి పలక అద్దంలో
నిర్మలత్వాన్ని చక్కదిద్దుకోవడానికి.
అప్పుడప్పుడూ వెళుతుంటాను.
ఆశ్రమ నిశ్శబ్ద సరస్సులో మునిగి,
మౌనమై తిరిగిరావడానికి.
అప్పుడప్పుడూ వెళుతుంటాను
కోవెల వెలుగును, బతుకు లోగిలంతా 
పరుచుకోవడానికి.
అప్పుడప్పుడూ వెళుతుంటాను
పుట్టిన ఊరి మానస కాసారంలో
బాల్యం కాగితపు పడవనై విహరించడానికి.
ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్లినా,
పోగొట్టుకున్న వాటిని పొందడం కోసమే!

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


నైరూప్య జీవన వర్ణ చిత్రం

నైరూప్య జీవన వర్ణ చిత్రం

ఆనంద్‌ ఎ.వి.బి.ఎస్


చెట్టు

చెట్టు

సాంధ్య‌శ్రీ‌


రావె తటిల్లతా

రావె తటిల్లతా

వీటూరి భాస్కరమ్మ


బుట్టదాఖలు

బుట్టదాఖలు

కళ్యాణదుర్గం స్వర్ణలత