ప్రశ్న

  • 996 Views
  • 3Likes

    అందెశ్రీ

  • హైదరాబాదు
  • 9848560986
అందెశ్రీ

ఎవడురా... వాడెవడురా
ప్రణవ వీణలు మీటినోడు
ఎవడు ఎవడాడెవడురా
గుండె తీగలు తెంపినోడు
ఎండమావుల రాలిపడిన
చినుకు పండు వెన్నెలా
గండుకోయిల గానమధురిమ
పానవట్టమేగా ఇల
     ఎచట నుంచి రాకమనదీ
     వెళ్లునది మన మెచటికో
     కల్లగాదిది ఎల్లజగతికి
     ఉల్లమున ఉదయించు ప్రశ్న
     ప్రాణి జీవనయానమంతా
     చావు పుటుకల సమరమేగా
     ఉండగోరిన ఎంతకాలం
     ఉండు పదిలంగుండునా?
కణం నుంచి మనలపెంచి
కనికరమె లేకుండ తుంచి
ఆడుకొనుటకు జీవకోటితో
హక్కు ఇచ్చినదెవడురా
దిక్కులను వెలిగించునాత్మ
దీపమారిన చందమేనా!
అంధకారమె లోకమంతా
అల్ల నా చైతన్యమెంత
     పంచభూతాలేకమైతే
     ప్రాణికాకృతి కలిగెరా
     ప్రకృతి పొత్తిళ్లలో అది
     ప్రపంచమ్మై వెలిగెరా
     కంచె చేను మేసినా
     చందాన పంచన మిగిలెనా
     సత్తు చిత్తుల విశ్వతత్వం
     నిఖిలమై తా నిండి ఉన్నది

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


చినుకులు

చినుకులు

బి.గోవర్ధనరావు


ఓటు సంబరాలు

ఓటు సంబరాలు

ఎర్రాప్రగడ రామమూర్తి


మనస్సులం!

మనస్సులం!

ఎ.కిశోర్‌బాబు


య‌మున‌, ముర‌ళీ, రాధ‌...

య‌మున‌, ముర‌ళీ, రాధ‌...

చేబ్రోలు అరుణ


నాలో

నాలో

వినోద్‌ గోరంట్ల


స్వాగతం

స్వాగతం

ఉల్చాల హరిప్రసాద్‌రెడ్డి