ఆత్మ బంధువు

  • 420 Views
  • 0Likes

    మొర్రి గోపి

  • కవిటి, శ్రీకాకుళం.
  • 8897882202

ఆత్మబంధువొకరు తోడుంటే
అవనిపై నీకింక బెంగలేదు
ఆత్మబంధువెవరో 
తరచి చూడు
మంచి మాçలెపుడు.. చెవినపెట్టు!

ఆపదొచ్చినపుడు 
ఆత్మబంధువు తెలుసు
అట్టివానినెపుడు వీడబోకు
ఆత్మబంధువే 
మనకు తోడు నీడ
మంచి మాటలెపుడు... చెవినపెట్టు!

ఆత్మబంధువుంటె 
ఆనందమే ఎపుడు
కలిమిలేముల తేడ ఉండదపుడు
కష్టసుఖములందు 
నీతో కలిసి ఉండు
మంచిమాటలెపుడు.. చెవినపెట్టు!

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


తిలకం

తిలకం

ముకుందాపురం పెద్దన్న


గడ్డివాము యనకాల...

గడ్డివాము యనకాల...

సడ్లపల్లె చిదంబరరెడ్డి


ఎన్నిక‌లైపోయాయి

ఎన్నిక‌లైపోయాయి

నడిమింటి నవీన


తను - నేను

తను - నేను

గరిగె రాజేశ్‌


అజ్ఞాతంలో నా పయనం

అజ్ఞాతంలో నా పయనం

ఎం.భానుప్రకాశ్


మౌనంగా ఒక నీ కోసం

మౌనంగా ఒక నీ కోసం

గ‌విడి శ్రీనివాస్‌