ఆత్మ బంధువు

  • 406 Views
  • 0Likes

    మొర్రి గోపి

  • కవిటి, శ్రీకాకుళం.
  • 8897882202

ఆత్మబంధువొకరు తోడుంటే
అవనిపై నీకింక బెంగలేదు
ఆత్మబంధువెవరో 
తరచి చూడు
మంచి మాçలెపుడు.. చెవినపెట్టు!

ఆపదొచ్చినపుడు 
ఆత్మబంధువు తెలుసు
అట్టివానినెపుడు వీడబోకు
ఆత్మబంధువే 
మనకు తోడు నీడ
మంచి మాటలెపుడు... చెవినపెట్టు!

ఆత్మబంధువుంటె 
ఆనందమే ఎపుడు
కలిమిలేముల తేడ ఉండదపుడు
కష్టసుఖములందు 
నీతో కలిసి ఉండు
మంచిమాటలెపుడు.. చెవినపెట్టు!

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


జయహూ జయహూ భారతధాత్రీ

జయహూ జయహూ భారతధాత్రీ

పులిగడ్డ శ్రీరామ చంద్రమూర్తి


నా కవిత్వమంటే...

నా కవిత్వమంటే...

బత్తిన కృష్ణ


మా ఇంట్లో గోదారి జాతర

మా ఇంట్లో గోదారి జాతర

పి.వి.డి.ఎస్‌.ప్రకాష్


వర్ణచిత్రాలు

వర్ణచిత్రాలు

- కటుకోఝ్వల రమేష్‌


నన్ను పలికించిన మనసు

నన్ను పలికించిన మనసు

డాక్టర్‌ సి.నారాయణరెడ్డి