ఆత్మ బంధువు

  • 113 Views
  • 0Likes

    మొర్రి గోపి

  • కవిటి, శ్రీకాకుళం.
  • 8897882202

ఆత్మబంధువొకరు తోడుంటే
అవనిపై నీకింక బెంగలేదు
ఆత్మబంధువెవరో 
తరచి చూడు
మంచి మాçలెపుడు.. చెవినపెట్టు!

ఆపదొచ్చినపుడు 
ఆత్మబంధువు తెలుసు
అట్టివానినెపుడు వీడబోకు
ఆత్మబంధువే 
మనకు తోడు నీడ
మంచి మాటలెపుడు... చెవినపెట్టు!

ఆత్మబంధువుంటె 
ఆనందమే ఎపుడు
కలిమిలేముల తేడ ఉండదపుడు
కష్టసుఖములందు 
నీతో కలిసి ఉండు
మంచిమాటలెపుడు.. చెవినపెట్టు!

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


ధన్యజీవి

ధన్యజీవి

ఎస్‌.ముర్తుజా


అచ్చం అచ్చు

అచ్చం అచ్చు

అన్నవరం దేవేందర్‌


ఓటు సంబరాలు

ఓటు సంబరాలు

ఎర్రాప్రగడ రామమూర్తి


హేమంత ఋతుకాంతి

హేమంత ఋతుకాంతి

- నరసింహశర్మ మంత్రాల,


అమ్మ అక్షరాలు 

అమ్మ అక్షరాలు 

- డా।। ఎ.రవీంద్రబాబు


జీవన రుతువు

జీవన రుతువు

డా।। ఎన్‌.గోపి