చిన్నమాట

  • 1010 Views
  • 0Likes

    శారద ఆవాల

  • విజయవాడ,
  • 9295601447

సమీప దూరాల సఖ్యతలు
సరిహద్దులు గీస్తుంటే
మినహాయింపుల్లేని మనుషుల మధ్య
అగుపించని నిషేధాజ్ఞలు
రసవత్తర నాటకాలకు
తెరలు తీస్తుండగా
నొసళ్లవెక్కిరిస్తున్నా
ఆత్మలు లేని దేహాలనుంచి
దాహాలు తీర్చలేని మాటల ప్రవాహాలు
నమ్మకమైన అపనమ్మకాల మధ్య
మాటలన్నీ అవసరాలకు పూసిన 
నకిలీ పూలే
అనగా అనగా మనిషి
మాటమీదే నిలబడే వాడట
ఇప్పుడు మాటలూ చేతలూ
సమాంతరంగా సాగుతుంటాయి
తేనె పూసిన మాటల వెనక
గరగరమనే చేదు పాట
అందరం ఒకే ఆకాశం కింద
తల దాచుకుంటున్న వాళ్లమేగా
ఎల్లలు లేని సమూహ సమాజాలను
స్వప్నిస్తే మాత్రం తప్పేముంది
ఊపిరి తీసిన ప్రతిసారీ
కాసింత ప్రేమను విశ్వసిస్తే పోయేదేముంది
నాకిప్పుడు
పొదుగు నుంచి జారి లేగ కడుపు నింపే
పచ్చిపాల లాంటి మాట కావాలి
చీకటి కప్పుకున్న దుఃఖాలపై 
వెలుగు వాగులా ప్రవహించే
కాంతిమంతమైన మాట కావాలి
నల్లమల కొండలపై విచ్చుకున్న
అడవి పూల సుగంధం లాంటి
స్వచ్ఛ సహజమైన మాట కావాలి
డొల్లమాటల మాయాజలతారు
ప్రవాసాలు నాకొద్దు
మొగ్గలై విచ్చుకునే
మాటల జనప్రమోదాల్లో 
తేలిపోవడమే నాకిష్టం
మాటంటే మనిషి మాత్రమే ధరించే
మణిమయ మకుటం కదా!
మాటంటే మనుషుల మధ్య అల్లుకునే
ఆత్మీయ సేతు బంధనం కదా!

వెనక్కి ...


మీ అభిప్రాయం

  కవితలు


పునర్నిర్మాణం

పునర్నిర్మాణం

దోర్నాదుల సిద్దార్థ


మనసుకు మనసుకు మధ్య రహదారి

మనసుకు మనసుకు మధ్య రహదారి

- ఈతకోట సుబ్బారావు


మనిషి ఎంత మంచివాడో

మనిషి ఎంత మంచివాడో

ఎర్రాప్రగడ రామమూర్తి


జయహూ జయహూ భారతధాత్రీ

జయహూ జయహూ భారతధాత్రీ

పులిగడ్డ శ్రీరామ చంద్రమూర్తి


గడ్డివాము యనకాల...

గడ్డివాము యనకాల...

సడ్లపల్లె చిదంబరరెడ్డి