తెలుగు వెలుగు కి స్వగతం

Telugu Velugu | Articles Stories Competition Books Magazines Poetry | Ramoji foundation

తెలుగు వెలుగు పాఠకులకు నమస్తే,
రామోజీ ఫౌండేషన్, తెలుగు వెలుగు, బాలభారతం మీద మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు సూచనలు ఇవ్వగలరు. మీ అమూల్య సలహాలు ఈ పెట్టెలో టైపు చేస్తే నేరుగా మాకు అందుతాయి. దీనికి లాగిన్ తప్పనిసరి. మీ సలహాలను బట్టి మిమ్మల్ని సంప్రదించడానికి వీలుగా మీ ఫోన్ నంబర్, చిరునామా జోడించగలరు.