తెలుగు వెలుగు కి స్వగతం

Telugu Velugu | Articles Stories Competition Books Magazines Poetry | Ramoji foundation

  రచయితల డైరెక్టరీwriter
పేరు : డాక్టర్ దేవులపల్లి పద్మజ
స్థిరవాణి : 9849692414
జిల్లా : విశాఖ పట్టణము
ఈమెయిల్ : padma8515@gmail.com
writer
పేరు : కేకలతూరి క్రిష్ణయ్య
స్థిరవాణి : 93940 33678
జిల్లా : హైదరాబాద్
ఈమెయిల్ : kekalathur@gmail.com
bal bharatam