తెలుగు వెలుగు కి స్వగతం

Telugu Velugu | Articles Stories Competition Books Magazines Poetry | Ramoji foundation
telugu velugu
sahitipotilu ప.గోదావరి జిల్లా కథకులకు ఆహ్వానం

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో పుట్టి పెరిగిన రచయితల కథల సంకలనం తెస్తున్నాం. దీనికి దేశవిదేశాల్లో స్థిరపడిన ఈ జిల్లా రచయితల నుంచి కథలు ఆహ్వానిస్తున్నాం. కథకులు తమ వివరాలతో పాటూ కథ ‘పీడీఎఫ్‌’/ ‘వర్డ్‌’ ప్రతిని westgodavariwriters63@gmail.comకు మెయిల్‌ చేయగలరు. వివరాలకు.. సంపాదకులు,  99853 36444, 98486 63735, 98490 61668, 97046 77930.

- సింహప్రసాద్‌

వెనక్కి ...

chef
bal bharatam