తెలుగు వెలుగు కి స్వగతం

అమ్మభాషలో బోధన కోసం కార్టూన్లు, రచనల ఆహ్వానం

2019

కొలకలూరి భాగీరథి కథానికా పురస్కారానికి ఆహ్వానం

2019

కొలకలూరి విశ్రాంతమ్మ నవలా పురస్కారానికి ఆహ్వానం

2019

లక్ష్మణరావుకు డా।। బి.ఎస్‌.ఎన్‌.మూర్తి సారస్వత పురస్కారం

2019

శ్రీరామ్‌కు రంగినేని సాహితీ పురస్కారం

2019

కవితా సంపుటాలకు ఆహ్వానం

2019

రచనలకు ఆహ్వానం

2019

4వ ప్రపంచ తెలుగు రచయితల మహాసభలకు ఆహ్వానం

2019

స‌న్న‌పురెడ్డి న‌వ‌ల‌కు తానా పుర‌స్కారం

2019

తెలుగు వెలుగు ప్రేమలేఖల పోటీ!

2018

bal bharatam