తెలుగు వెలుగు కి స్వగతం

chef-bistro

4వ ప్రపంచ తెలుగు రచయితల మహాసభలకు ఆహ్వానం

2019

పద్యకావ్యాలకు ఆహ్వానం

2019

కథానికా సంపుటాలకు ఆహ్వానం

2019

గారపాటికి తానా ‘గిడుగు’ పురస్కారం

2019

స‌న్న‌పురెడ్డి న‌వ‌ల‌కు తానా పుర‌స్కారం

2019

తెలుగు వెలుగు కథల పోటీ

2019

తెలుగు వెలుగు ప్రేమలేఖల పోటీ!

2018

bal bharatam