తెలుగు వెలుగు కి స్వగతం

Telugu Velugu | Articles Stories Competition Books Magazines Poetry | Ramoji foundation

కవితల కోవెల ప్రేమలేఖల పోటీకి ఆహ్వానం

2021

అఖిలాశ కవితా పురస్కారానికి ఆహ్వానం

2021

తానా నవలల పోటీ - 2021కి ఆహ్వానం ఉత్తమ నవలకు రూ.2 లక్షల బహుమతి

2020

మీరెప్పుడైనా ప్రేమలేఖ రాశారా?

2020

భువన సాహిత్య విజ్ఞాన వేదిక సంక్రాంతి పురస్కారం-2021 పోటీలు

2020

జూకంటికి ‘పొట్లపల్లి రామారావు సాహిత్య పురస్కారం’

2020

ఉమ్మడిశెట్టి సత్యాదేవి సాహితీ పురస్కారానికి ఆహ్వానం

2020

ప.గోదావరి జిల్లా కథకులకు ఆహ్వానం

2020

కార్యశాలకు ఆహ్వానం

2020

వచన కవితా సంకలనాలకు ఆహ్వానం

2020

bal bharatam