తెలుగు వెలుగు కి స్వగతం

ఉగాది ఉత్తమ రచనల పోటీకి వంగూరి ఫౌండేషన్‌ ఆహ్వానం

2020

‘క్రియ’ పిల్లల పండుగ

2020

కార్యశాలకు ఆహ్వానం

2020

వచన కవితా సంకలనాలకు ఆహ్వానం

2020

చిన్న కథలకు ఆహ్వానం

2020

ఉగాది కథా సంకలనానికి ఆహ్వానం!

2020

పెద్దింటి ఊటబాయి లఘుచిత్రానికి జాతీయ పురస్కారం

2019

లక్ష్మణరావుకు డా।। బి.ఎస్‌.ఎన్‌.మూర్తి సారస్వత పురస్కారం

2019

శ్రీరామ్‌కు రంగినేని సాహితీ పురస్కారం

2019

స‌న్న‌పురెడ్డి న‌వ‌ల‌కు తానా పుర‌స్కారం

2019

bal bharatam