తెలుగు వెలుగు కి స్వగతం

Telugu Velugu | Articles Stories Competition Books Magazines Poetry | Ramoji foundation

రాయలసీమ సాంస్కృతిక వేదిక పాటల పోటీకి ఆహ్వానం

2020

సీపీ బ్రౌన్ సాహితీ సేవా పుర‌స్కారానికి ఆహ్వానం

2020

సీపీ బ్రౌన్ సేవా స‌మితి వీడియో ఉప‌న్యాసాల ఆహ్వానం

2020

కవి యాకుబ్‌ ప్రత్యేక సాహిత్య సంచికకు వ్యాసాల ఆహ్వానం

2020

మొబైల్‌ యాపులు, వ్యాసరచన పోటీలకు తెలుగు భాషోద్యమ సమాఖ్య ఆహ్వానం

2020

రాయలసీమ సాంస్కృతిక కవిసమ్మేళనం

2020

‘సిరికోన’ కవితా పురస్కారానికి’ పద్య, దీర్ఘ వచన కవితల ఆహ్వానం

2020

ప.గోదావరి జిల్లా కథకులకు ఆహ్వానం

2020

కథానికా సంపుటాలకు ఆహ్వానం

2020

రాష్ట్రేతర తెలుగు సమాఖ్య 5వ వార్షికోత్సవ ఆహ్వానం

june 28, 2020

bal bharatam