తెలుగు వెలుగు కి స్వగతం

Telugu Velugu | Articles Stories Competition Books Magazines Poetry | Ramoji foundation

బ్రౌన్‌ సేవా సమితి లఘుచిత్రాలకు ఆహ్వానం

2020

అప్పారావు స్మారక దీపావళి కవితల పోటీకి ఆహ్వానం

2020

నీరాచారి స్మారక పోస్టుకార్డు కథల పోటీకి ఆహ్వానం

2020

సీపీ బ్రౌన్ సాహితీ సేవా పుర‌స్కారానికి ఆహ్వానం

2020

సీపీ బ్రౌన్ సేవా స‌మితి వీడియో ఉప‌న్యాసాల ఆహ్వానం

2020

మొబైల్‌ యాపులు, వ్యాసరచన పోటీలకు తెలుగు భాషోద్యమ సమాఖ్య ఆహ్వానం

2020

రాయలసీమ సాంస్కృతిక కవిసమ్మేళనం

2020

‘సిరికోన’ కవితా పురస్కారానికి’ పద్య, దీర్ఘ వచన కవితల ఆహ్వానం

2020

ప.గోదావరి జిల్లా కథకులకు ఆహ్వానం

2020

కథానికా సంపుటాలకు ఆహ్వానం

2020

bal bharatam