తెలుగు వెలుగు కి స్వగతం

తెలుగు వెలుగు
రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ,
అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ (మం),
రంగారెడ్డి జిల్లా,
తెలంగాణ - 501512
ఫోన్: 08415 246888
చరవాణి: 800 800 1656