ఎక్కడ ఉన్న తెలుగు అక్కడే

  • 1167 Views
  • 10Likes
  • Like
  • Article Share

    నూర్‌బాషా ర‌హంతుల్లా

  • స్పెష‌ల్‌గ్రేడ్ డిప్యూటీ క‌లెక్ట‌ర్‌
  • అమ‌రావ‌తి
  • 9948878833
నూర్‌బాషా ర‌హంతుల్లా

ప్ర‌థ‌మ బ‌హుమ‌తి
 నిశ‌బ్ద‌త

దిగులుమబ్బుల్లో తప్పిపోయిన ఆలోచన
శూన్యాకాశపు చూరుకు
గబ్బిలంలా వేలాడుతుంది
తొక్కిపెట్టిన ఆనకట్టను దాటుకుని
అక్షరాలు కన్నీటిబొట్లై రాలిపడుతుంటాయి
అడుగడుగునా లెక్కించలేనన్ని ముళ్లతో
పాదమంతా నెత్తుటివరద
ఎంత నచ్చజెప్పినా
మాట వినని చిన్నపిల్లలా
మెలితిరిగిన మనసు
చీకటి కలుగులో ముడుచుకుంది
రాత్రులను పగళ్లుగా
తర్జుమా చేయలేని అశక్తత
కనుపాపలపై సాలెగూడులా అల్లుకుంది
మసక వెలుగుతో
పడమటకు జారిపోతున్న సూర్యుణ్ని
వేలెత్తి చూపిస్తూ
అద్దంలోని ప్రతిబింబం వెక్కిరిస్తుంది
లోపల సముద్రాలు
కర్ణకఠోరంగా విరుచుకుపడుతున్న మోత
శ్వాసాడని ఉక్కిరిబిక్కిరితనం చుట్టుముడుతుంది
భరించలేనంత నిశ్శబ్దం
నల్లని నీడలా వద్దన్నా కౌగిలించుకుంటుంది
ఈదేకొద్దీ సుడిగుండం
మరింత లోపలికి లాగేస్తుంది

 - వేణుబాబు మ‌న్నెం,  బ‌ళ్లారి, ప్ర‌కాశం, 99999 99999


ద్వితీమ బ‌హుమ‌తి
 నిశ‌బ్ద‌త

దిగులుమబ్బుల్లో తప్పిపోయిన ఆలోచన
శూన్యాకాశపు చూరుకు
గబ్బిలంలా వేలాడుతుంది
తొక్కిపెట్టిన ఆనకట్టను దాటుకుని
అక్షరాలు కన్నీటిబొట్లై రాలిపడుతుంటాయి
అడుగడుగునా లెక్కించలేనన్ని ముళ్లతో
పాదమంతా నెత్తుటివరద
ఎంత నచ్చజెప్పినా
మాట వినని చిన్నపిల్లలా
మెలితిరిగిన మనసు
చీకటి కలుగులో ముడుచుకుంది
రాత్రులను పగళ్లుగా
తర్జుమా చేయలేని అశక్తత
కనుపాపలపై సాలెగూడులా అల్లుకుంది
మసక వెలుగుతో
పడమటకు జారిపోతున్న సూర్యుణ్ని
వేలెత్తి చూపిస్తూ
అద్దంలోని ప్రతిబింబం వెక్కిరిస్తుంది
లోపల సముద్రాలు
కర్ణకఠోరంగా విరుచుకుపడుతున్న మోత
శ్వాసాడని ఉక్కిరిబిక్కిరితనం చుట్టుముడుతుంది
భరించలేనంత నిశ్శబ్దం
నల్లని నీడలా వద్దన్నా కౌగిలించుకుంటుంది
ఈదేకొద్దీ సుడిగుండం
మరింత లోపలికి లాగేస్తుంది

 - వేణుబాబు మ‌న్నెం,  బ‌ళ్లారి, ప్ర‌కాశం, 99999 99999


తృతీయ‌ బ‌హుమ‌తి
 నిశ‌బ్ద‌త

దిగులుమబ్బుల్లో తప్పిపోయిన ఆలోచన
శూన్యాకాశపు చూరుకు
గబ్బిలంలా వేలాడుతుంది
తొక్కిపెట్టిన ఆనకట్టను దాటుకుని
అక్షరాలు కన్నీటిబొట్లై రాలిపడుతుంటాయి
అడుగడుగునా లెక్కించలేనన్ని ముళ్లతో
పాదమంతా నెత్తుటివరద
ఎంత నచ్చజెప్పినా
మాట వినని చిన్నపిల్లలా
మెలితిరిగిన మనసు
చీకటి కలుగులో ముడుచుకుంది
రాత్రులను పగళ్లుగా
తర్జుమా చేయలేని అశక్తత
కనుపాపలపై సాలెగూడులా అల్లుకుంది
మసక వెలుగుతో
పడమటకు జారిపోతున్న సూర్యుణ్ని
వేలెత్తి చూపిస్తూ
అద్దంలోని ప్రతిబింబం వెక్కిరిస్తుంది
లోపల సముద్రాలు
కర్ణకఠోరంగా విరుచుకుపడుతున్న మోత
శ్వాసాడని ఉక్కిరిబిక్కిరితనం చుట్టుముడుతుంది
భరించలేనంత నిశ్శబ్దం
నల్లని నీడలా వద్దన్నా కౌగిలించుకుంటుంది
ఈదేకొద్దీ సుడిగుండం
మరింత లోపలికి లాగేస్తుంది

 - వేణుబాబు మ‌న్నెం,  బ‌ళ్లారి, ప్ర‌కాశం, 99999 99999


 


వెనక్కి ...

మీ అభిప్రాయం

  అధికార భాష