ప్రేమలేఖలు

ఆనంద రసార్ణవం

చక్కిలం విజయలక్ష్మి

ప్రియసఖికి ప్రేమలేఖ

విడదల సాంబశివరావు

ప్రేమ వాన కురిపిస్తావని...

పి.శ్రీనివాసులు నాయుడు

ప్రేమించినాక తెలిసే...

కలకుంట్ల శ్రీలతరావు