వెండితెర వెన్నెల

పీడను వదిలించుకుందాం

పరవస్తు నాగసాయిసూరి

జీవితమే ఒక దీపావళి

డి.కస్తూరి రంగనాథ్‌

భాషలేనిది... బంధమున్నది

ఓలేటి శ్రీనివాసభాను

సమాజమే ఇతివృత్తం

డా।। పరుచూరి గోపాలకృష్ణ, డా।। సింగుపురం నారాయణరావు