తెలుగు పెద్దలు

అమ్మభాషకు గొడుగు గిడుగు

పి.స్నేహలతా మురళి

మండిన కన్నీళ్లే ఆళ్వారు అక్షరాలు

చింతలపల్లి హర్షవర్ధన్

తెలుగులెంక

బి.హెచ్‌.దేవీప్రకాశ్‌

పుస్తకాలే పంచప్రాణాలు

పావులూరి శ్రీనివాసరావు