జానపదాలు

ఊర్మిళ నిద్రలేస్తే...!?

డాక్టర్‌. ప్రభల జానకి

నదీనాదాలు

రామవరపు వెంకటరమణమూర్తి

జానపద గేయాల సెలయేరు

డా।। గుమ్మన్నగారి బాలశ్రీనివాసమూర్తి