భాషోద్యమం

అక్షరానికి మైమఱువు

వి.వి.ఎన్‌.వరలక్ష్మి

పండు ఎన్నెల్ల పసందైన ముచ్చట్లు

దూదిపాళ్ళ విజయ కుమార్‌

తెలుగు మాటే వెలుగు బాట

డా. ఉమ్మడిశెట్టి రాధేయ

ఆ చైతన్యమే శ్రీరామరక్ష

డా।। కె.ఎల్‌.వి.ప్రసాద్‌