మంచి పుస్తకం

మట్టిమనిషిపై గట్టి చిత్రణ

కె.యన్‌.మల్లీశ్వరి

జన జీవన దర్పణం

తెలుగు వెలుగు బృందం

సరదా... సరదా... సాహిత్యం

డా।। పాపినేని శివశంకర్‌

ఏడు తరాల నీడ

సూరంపూడి పవన్‌ సంతోష్‌

ఈ గ్రంథం...మానవతా సుగంధం

పాలమాకుల శ్రీనివాస్‌