నుడికారం

హంసధ్వని

డా।। జొన్న‌ల‌గ‌డ్డ మార్కండేయుల

కుంభకోణాలూ... కైంకర్యాలూ!

యల్‌.నరసింహప్రసాద్‌

తేనె తునకలు పలుకుబడులు

డా।। పి.ఎస్‌.ప్రకాశరావు

బాబోయ్‌ వాడో పరికికంప

డా।। బి.దామోదరరావు