తెలుగు సొబగులు

పసిపాపగా అమ్మ

విజయబక్ష్

పసిడి చీర వాడికి పాలకూడు

ఆచార్య శివుని రాజేశ్వరి

ఆ ధ్యాస ఏది?

కొడవటిగంటి కుటుంబరావు

పానుగంటి పద పయోనిధ

డా।। పి.ఎస్‌.ప్రకాశరావు

అస్తిత్వ చేతనం తెలంగాణ భాష

సంగిశెట్టి శ్రీ‌నివాస్‌