వెండితెర వెన్నెల

సినీ  సం‘గీత’ క్రాంతి

జ్యోతి వ‌ల‌బోజు

‘ఘన’తంత్రం ఎప్పుడో?

తెలుగు వెలుగు బృందం

కలికి చిలకల కొలికి

సూరంపూడి పవన్‌ సంతోష్‌

మళ్లీ పరుండేవు లేరా!

తెలుగు వెలుగు బృందం

పీడను వదిలించుకుందాం

పరవస్తు నాగసాయిసూరి

జీవితమే ఒక దీపావళి

డి.కస్తూరి రంగనాథ్‌