జానపదాలు

బేట్రాయి సామి దేవుడా!

ఆచార్య రాచపాళెం చంద్రశేఖరరెడ్డి

సరదా సరదా దసరా పాటలు

చింతలపల్లి హర్షవర్ధన్‌

కొమ్మే జీవిత చుక్కాని

చిలుకూరి శ్రీనివాసరావు