ప్రేమలేఖలు

నీకే అంకితం

ఆరుట్ల శ్రీదేవి

శ్రీవారికి లేఖ

పెండ్యాల సర్వశ్రీ

జ్ఞాప‌కాల మ‌దిలో...

ప్రమీలారాణి సూర్యదేవర

ప్రియమైన మిస్సమ్మకు...

ఎం.వి.యన్‌. విశ్వనాథ్‌